Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató
a Dr. Petris Csaba Végrehajtó Iroda adatkezeléséről

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során, az alábbi elvekben rögzített módon – figyelemmel az „elszámoltathatóság szuperelvére” – biztosítja, hogy:

  • a személyes adatok kezelésére jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kerüljön sor;
  • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
  • az általa kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak;
  • az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
  • kizárólag olyan formában tárolja a személyes adatokat, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
  • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelő megnevezése

Dr. Petris Csaba Végrehajtói Irodája

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei

Székhely/Postai cím 1122 Budapest, Városmajor utca 74.
Személyes ügyfélfogadás 1122 Budapest, Városmajor utca 74.
E-mail cím vh.0080@mbvk.hu
Telefon (06 1) 369 3977

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Postai cím 1122 Budapest, Városmajor utca 74.
E-mail cím vh.0080@mbvk.hu


Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást az alábbi adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák: