1. Az adós és a végrehajtási eljárásban részt vevő személyek adatainak beszerzésével és kezelésével kapcsolatos adatkezelések
 2. Az adós es a végrehajtási eljárásban részt vevő személyek adatainak ellenőrzése és kezelése
 3. Jegyzőkönyv készítése
 4. Kép- és hangfelvétel készítése
 5. Elektronikus kapcsolattartás
 6. Helyszíni ellenőrzés (kényszercselekmény) lefolytatása
 7. Ügygondnok kirendelése
 8. Képviseleti jogosultság ellenőrzése
 9. Végrehajtói letiltás
 10. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg végrehajtása
 11. Foglalási jegyzőkönyv
 12. Zálogjogosult bekapcsolódása
 13. Ingóárverési hirdetmény
 14. Ingóság árverezésének jegyzőkönyvezése
 15. Elektronikus árverési hirdetmény
 16. Árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés
 17. Ingatlan árverési hirdetmény
 18. Ingatlan árverési jegyzőkönyv
 19. Tulajdonjog bejegyzési eljárás megindítása
 20. Folyamatos árverezés iránti hirdetmény
 21. Önkényesen elfoglalt lakás kiürítése iránti kérelem
 22. A tartásra kötelezett adatainak beszerzése érdekében központi hatósági megkeresés teljesítése
 23. VH iroda alapító okirata
 24. Pénzkövetelés behajtására szolgaló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem
 25. Meghatározott cselekmény végrehajtására szolgaló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem
 26. Pénzkövetelés behajtására szolgaló okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem
 27. Meghatározott cselekmény végrehajtására szolgaló okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem
 28. Végrehajtási lap kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem
 29. Végrehajtási záradék kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem
 30. Végrehajtási lap kiállítása helyetti gyermektartásdíj és szüléssel járó költség behajtására szolgaló bírósági letiltó végzés
 31. Végrehajtási lap kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem
 32. Végrehajtási záradék kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem
 33. Végrehajtási ügyintézői napló
 34. Végrehajtási ügy nyilvántartása
 35. Írásbeli intézkedés
 36. Adatigényles a JÜB rendszerből
 37. Be- és Kifizetések nyilvántartása
 38. Végrehajtási bevételi bizonylat kiállítása
 39. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása